Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Regie Wonen, Zorg en Dienstverlening
 

 

Resultaten onderzoek Regie Wonen, Zorg en Dienstverlening.

Beste bewoner,

In november-december 2015 heeft de Werkgroep Zorg en Onderlinge Dienstverlening, Stichting Ouderen in Regie, u - als bewoner van een deel van de Componistenbuurt - benaderd voor een beperkt onderzoek naar de behoefte aan nieuwe vormen van wonen, zorg en onderlinge dienstverlening voor senioren in uw buurt.
Graag informeren we u over de resultaten van onderzoek.Componistenbuurt Boxtel Oost, najaar 2015.

In de eerste plaats willen we u hartelijk danken voor uw medewerking hieraan! Van de 245 enquêteformulieren die werden verspreid bij bewoners van 60 jaar en ouder in uw wijk, kregen we er 157 retour. Dit is een respons van 64%.

Deze hoge respons laat zien dat er bij senioren veel belangstelling is om na te denken over de eigen woontoekomst en de mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn. Er waren veel positieve reacties op het initiatief om over aangepaste woonvormen en zorg na te denken en men kijkt uit naar de resultaten. Ook hebben sommige mensen aangegeven betrokken te willen worden bij de verdere uitrol van initiatieven op het gebied van anders wonen of bij onderlinge dienstverlening.

Regie over wonen
Er is duidelijk behoefte aan eigen regie over wonen. 94 % van de deelnemers aan de enquête geeft aan zelf de regie te willen houden over wonen, welzijn en zorg. Bijna 75% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld, blijkt al te hebben nagedacht over de eigen woontoekomst. Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête wil in de eigen woning blijven wonen; ongeveer een derde vindt dat daartoe aanpassingen nodig zijn. Advies bij woningaanpassingen wordt door minder dan de helft van de respondenten gewenst.
De behoefte aan ‘anders wonen’ blijkt ook uit het feit dat sommige bewoners al jaren zonder resultaat ingeschreven staan voor een aangepaste woning. Volgens sommigen worden er te weinig seniorenwoningen gebouwd. Anderen zijn al geruime tijd aan het nadenken om de huidige woonsituatie te verruilen voor een woonsituatie waarin meerdere zaken gedeeld kunnen worden.
Op wijkniveau blijkt er behoefte te zijn aan meer (kleinschalige) gemeenschappelijke voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een wijkcafé of de mogelijkheid om gezamenlijk te eten (ook vegetarisch).

Onderlinge dienstverlening
Op het gebied van onderlinge dienstverlening, is bijna de helft van de respondenten bereid zich daarvoor in te zetten. Voor een aantal geldt dat ze eerst meer duidelijkheid willen over wat dit inhoudt.

Sommige bewoners zijn al betrokken bij de Vrijwillige Thuishulp (VTH) of willen op een andere manier invulling geven aan onderlinge dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm van klussen in huis.

Verder vindt men het belangrijk dat er afgestemd wordt met andere initiatieven op het gebied van onderlinge hulp en dienstverlening zoals de VTH en het Steunpunt Mantelzorg.

Zorgcoöperatie
Voor aansluiting bij een zorgcoöperatie heeft meer dan een derde van de respondenten interesse. De helft van de respondenten weet het nog niet. Dit heeft vooral te maken met de onbekendheid van wat een zorgcoöperatie is en kan betekenen. Wel is er een aantal suggesties gedaan voor de invulling van onderlinge hulp of een ‘zorgcoöperatie’, o.a. een website met vraag en aanbod van dienstverlening; een vorm van ‘belcontrole’ i.v.m. veiligheid en behoefte aan zorg en de beschikbaarheid van een soort ‘Zorgkaart’ met alle aanbod (instanties) op het gebied van zorg en welzijn. Verder vindt men ‘gezamenlijk zorg inhuren’ een goed uitganspunt.

Conclusie is dat er een draagvlak is voor zowel initiatieven op het gebied van regie over wonen en gemeenschappelijke voorzieningen daarbij als op het gebied van zorg, onderlinge dienstverlening & zorgcoöperatie. Op een aantal gebieden is er behoefte aan meer informatie en concrete invulling.
Nu de resultaten verwerkt zijn, willen we op korte termijn een bijeenkomst organiseren met jullie als bewoners van de Componistenbuurt om gezamenlijk invulling te geven aan de wijze waarop meer regie over wonen, zorg en onderlinge dienstverlening kan gerealiseerd worden. Bij deze bijeenkomst willen we ook relevante organisaties zoals Woonwijs en een vertegenwoordiger van de Gemeente en/of de Woonstichting uitnodigen.

Resultaten enquête toekomstscenario’s Wonen Zorg en Dienstverlening, Boxtel Oost, najaar 2015.


Op korte termijn kunt u hiervoor een uitnodiging tegemoet zien,
Voor belangstellenden is er een cijfermatige rapportage van de enquêteresultaten beschikbaar .Deze kunt u opvragen via oudereninregie@outlook.com. Ook als u vragen of opmerkingen heeft kunt u via dit email adres of via  telefoonnummer 0411- 675023 en 06 -34272966 contact met ons opnemen..

Nogmaals dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Zorg en Onderlinge Dienstverlening, Stichting Ouderen in Regie.

 

Auteur Cor Hogenboom
Meer algemeen nieuws >>>>


26-01-2016
 
 
Resultaten onderzoek Regie Wonen, Zorg en Dienstverlening
 
 
 
 

Blijf op de hoogte van sport & nieuws en volg www.boxteldigitaal .nl op instagram, twitter of like ons via facebook 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)