Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Informatieavond Rolstoel Vriendelijk Liempde
 

 

9 januari Informatieavond Rolstoel Vriendelijk Liempde

In samenwerking met Arcadis heeft de werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde’ het afgelopen half jaar een plan van aanpak opgesteld met oplossingen voor de toegankelijkheid van de toegangswegen naar het centrum van Liempde. Ondertussen is ook een handtekeningenactie gestart om de plannen kracht bij te zetten. Maandagavond 9 januari presenteert de werkgroep haar plannen. De informatieavond vindt van 19.00 tot 21.00 uur plaats in de Kloosterhof. De zaal is open vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur en om 20.00 uur worden de plannen plenair gepresenteerd. Hierna is er steeds de mogelijkheid om de plannen individueel te bekijken en te bespreken met de aanwezige werkgroepleden. Over enkele weken wordt het plan aangeboden aan burgemeester Mark Buys, als voorzitter van de gemeenteraad en van het College van B&W van de gemeente Boxtel.

De werkgroep ‘Burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde’ komt op voor de kwetsbare inwoners van Liempde, maar ook voor moeders met kleine kinderen. Zij wil ervoor zorgen dat deze groepen zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen in het dorp. De huidige infrastructuur en staat van het wegdek en trottoirs in Liempde is echter ongeschikt voor hen.

Vanaf het begin heeft de werkgroep contacten gehad met ervaringsdeskundigen uit het dorp. Met deze klankbordgroep is de inventarisatie doorgesproken en later de oplossingen. Het bestuur van de KBO is in een vroeg stadium geraadpleegd. Verder is er overleg geweest met het wijkorgaan en met het dorpsberaad. De winkeliers en dienstverlenende organisaties in het centrum zijn geïnformeerd. Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat, Barrierweg ondersteunt het burgerinitiatief. Vanaf de start van het burgerinitiatief is SPPiLL bij de planontwikkeling betrokken.

Handtekeningenactie

De werkgroep gaat het gemeentebestuur en de gemeenteraad vragen de verbeteringen van de mobiliteit en veiligheid in Liempde volgens de voorstellen van het burgerinitiatief als project op te pakken en te realiseren. Bij de uitwerking kan en wil de werkgroep met de inwoners en betrokken organisaties een rol blijven spelen. Om het plan voor een Rolstoel Vriendelijk Liempde extra kracht bij te zetten, wordt de Liempdse inwoners gevraagd om door middel van hun handtekening steun te verlenen. Hiervoor is medio december huis-aan-huis een folder verspreid met een antwoordkaart voor de handtekening(en). Sinds de KerstKluunMarkt op 17 december zijn reeds 1.000 handtekeningen verzameld. Het formulier kan tot met 17 januari ingeleverd worden bij de grote brievenbus die geplaatst is bij het Schoolpad (bij Basisschool De Oversteek). Het formulier kan ook gescand en gemaild worden naar knoop19@planet.nl.

Vragen over het burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde? Neem dan contact op met Mario Knoops (06-20364186) of met Wim van Erp (0411-631807). Beiden zijn lid van de werkgroep ‘Burgerinitiatief

Rolstoel Vriendelijk Liempde’.
Meer algemeen nieuws >>>>


03-01-2017
 
 
Informatieavond Rolstoel Vriendelijk Liempde
 
 
 
 

Blijf op de hoogte van sport & nieuws en volg www.boxteldigitaal .nl op instagram, twitter of like ons via facebook 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)