Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Scouting Boxtel
 

Scouting Boxtel tijdens de VOG-estafette het stokje door aan ODC

Maandag 18 mei geeft Scouting Boxtel tijdens de VOG-estafette het stokje door aan ODC. Hiermee maken zij samen een punt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij organisaties waar vrijwilligers werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking (kwetsbare groepen). De estafette is gestart op 18 mei, als onderdeel van de landelijke campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’. Doel van de campagne is om er voor te zorgen dat kwetsbare groepen in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen. Dus zonder dat zij slachtoffer worden van misbruik – in welke vorm dan ook. Om dit te realiseren motiveert de campagne organisaties preventieve maatregelen te nemen om de kans op een incident zoveel mogelijk te beperken. Een van die maatregelen is het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken.
Tijdens de VOG-estafette geven besturen een rode bal (het stokje) door aan andere besturen met de oproep een punt te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rode bal staat symbool voor de punt in de campagnenaam ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’. Als start van de estafette wordt bij 8 tot 10 startlocaties een bijeenkomst gehouden, waarbij besturen en actieve ouders/vrijwilligers een risicoanalyse maken, gevolgd door een interactieve workshop. De opgedane kennis wordt vervolgens met de estafette overgedragen.

Scouting Boxtel geeft als onderdeel van de VOG-estafette de rode bal door aan ODC. De estafette is onderdeel van de campagne ‘Seksueel Grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’.
Sinds de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers op 1 januari dit jaar werd ingevoerd zijn er tot 1 mei 11.655 verklaringen aangevraagd. Dat maakte staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie bekend bij de aftrap van de campagne op 18 mei. De staatssecretaris werd bij de aftrap vergezeld door de ambassadeurs van de campagne: viervoudig olympisch kampioen zwemmen Inge de Bruijn en vijfvoudig wereldkampioen zeilen Lobke Berkhout.
Over de campagne

De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ benadrukt het belang   om als organisatie een preventiebeleid te voeren om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken. Onder andere het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, een zorgvuldig aannamebeleid en heldere omgangsregels dragen bij aan een veiliger klimaat. Ook de gratis VOG is hierbij een belangrijk middel. Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie waar vrijwilligers werken met kwetsbare groepen. Met een verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Daarom heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG’s op 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers, onder voorwaarden, een gratis VOG kunnen krijgen. Scouting Boxtel stelt het aanvragen van een VOG al jaren verplicht voor nieuw vrijwilligers.

Overige betrokken partijen
Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in deze campagne ondersteund door het NOC*NSF, voor het bereiken van alle sportclubs, NOV/Movisie voor het bereiken van het brede vrijwilligerswerk (cultuur, zomervakantie, Scouting) en door CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, voor het bereiken van de kerkelijke organisaties.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website maakereenpuntvan.nl en volg de campagne op Facebook en Twitter.

Scouting Boxtel
Scouting Boxtel is dé Scoutinggroep voor Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel. Scouting Boxtel heeft uitdagende programma's voor kinderen van 5 t/m 18 jaar. Iedere leeftijdsgroep heeft programma's afgestemd op de kinderen in de groep. De diversiteit in het programma betekent dat geen opkomst hetzelfde is. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt Scouting tot een veelzijdige hobby.

Auteur Tom van Lamoen
Meer Scouting Boxtel nieuws >>>>


18-05-2015
 
 
Scouting Boxtel
 
 
 
 

Blijf op de hoogte van sport & nieuws en volg www.boxteldigitaal .nl op instagram, twitter of like ons via facebook 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)