Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

NK schaken opening
 

 

NK Schaken: Smeets met zwart tegen l'Ami in eerste ronde

 

Titelverdediger Jan Smeets speelt zondag (26 juni) in de eerste ronde van het NK Algemeen in Boxtel met zwart tegen Erwin l'Ami. Favoriet Anish Giri stuit - eveneens met zwart - op Sipke Ernst. Bij het NK Vrouwen krijgt debutante Annemarie Volkers direct een zware klus: zij speelt met wit tegen veelvoudig kampioene en titelverdedigster Zhaoqin Peng. Dat was de uitkomst van de loting die in Huize Bergen in Vught verricht werd door Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

Ronde 1 NK Algemeen

Ronde 1 NK Vrouwen

nk.schaakbond.nl

Teeven die echter naar eigen zeggen niet als staatssecretaris maar als schaakliefhebber aanwezig was, stelde in zijn toespraak dat wat hem betreft gedetineerden in Nederland de mogelijkheid zouden moeten hebben om in gevangenissen schaakles te krijgen en te schaken. 'Schaken is voor een deel vooruitzien en wellicht dat ze als ze leren schaken beter in staat zijn de gevolgen van sommige van hun daden in te schatten.' Teeven nodigde de schaakbond uit om over dit onderwerp met hem in gesprek te treden. 

Schaken is niet alleen vooruitzien, zo memoreerde Teeven. 'Wat dat betreft verwijs ik naar de voormalig president Benjamin Franklin van de Verenigde Staten. 'Die stelde dat schaken goed is omdat het vier belangrijke vaardigheden traint: vooruitzien, behoedzaamheid, ruimtelijk inzicht en doorzettingsvermogen.'

Wat dat betreft zou ook het kabinet nog wel wat schaakles kunnen gebruiken. Het schaakniveau van de huidige bewindslieden kwalificeerde Teeven - schertsend - in één woord als abominabel.

Tijdens de opening van het NK werd tevens bekend dat de KNSB een partnerovereenkomst heeft gesloten met Van Till Advocaten uit Amsterdam. Conform deze overeenkomst maakt Van Till onder meer de prijzen voor De Spectaculairste Zet van het NK mogelijk.

Lex de Jager, advocaat bij Van Till stelde bij de opening: 'De schaaksport en de advocatuur hebben veel overeenkomsten. Net als in het schaken komt het in de advocatuur aan op het vormen van een zo goed mogelijk oordeel over een zaak om vervolgens op basis van dat oordeel een strategisch plan te maken en ten uitvoer te brengen.'

Walther Tibosch, voorzitter van Vakcollege SintLucas, de school waar het NK gespeeld wordt, stelde dat hij graag ziet dat zijn studenten net als de deelnemers aan het NK tegelijkertijd 'denken en doen'. De deelnemers kregen een spel aangeboden dat door studenten van Tibosch bedacht én gemaakt was.' 

Bestuurslid Sponsorbeleid Patrick Bernhart van de KNSB, die de zieke voorzitter Eddy Schuyer verving, bedankte alle aanwezigen en de sponsors van de beide NK's. 

 

 

Bron: NK schaakbond
Alles over het NK schaken lees verder>>>>


 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)