Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Wandel mee met de keistampers
 

 

Wandel mee met de keistampers.

Op zondag 4 februari organiseert wandelsport vereniging de keistampers weer de jaarlijkse midwintertocht.  Er zijn routes uitgezet van  7 – 12 – 20 en 30 km. Dit jaar gaan ze richting de landgoederen  Velderen en Heerenbeek. De 2 langste afstanden gaan naar De Mortelen en de 30 km komt tot in Oirschot

De Mortelen heeft betrekking een laag gebied ten noorden van de Midden-Brabantse dekzandrug. Hierdoor was en is het een kwelgebied met veel leem in de bodem. Dit gebied was te drassig om intensief bewoond te worden. Ook heden treft men er nog weinig bewoning aan. De inzijggebieden ten noorden van de dekzandrug maar ten zuiden van De Mortelen daarentegen waren droger en hier werd Romeins en Merovingisch aardewerk aangetroffen. Denkbaar is dat deze gebieden continu bewoond zijn geweest, al zijn schriftelijke bronnen pas uit de 10e en 11e eeuw bekend. Het betreft de buurtschappen Notel, Aarle, Hersel en Hedel. De akkertjes rond deze nederzettingen groeiden aaneen tot grote akkercomplexen, waar vanaf de hoge middeleeuwen een esdek ontstond. In de eigenlijke Mortelen zijn dergelijke bodems niet aanwezig. De eerste ontginningen waren beemden, die zich bevonden langs beekdalen of in laagten. Deze zullen omstreeks 1200 zijn begonnen. Heerenbeek en Velder waren grotere landbouwontginningen die in de loop van de 18e eeuw in landgoederen werden omgezet. In de loop van de 19e eeuw werd de overgebleven heide bebost, en omstreeks de helft van die eeuw waren er nog maar kleine stukjes heide over die vanaf het einde van de 19e eeuw ook ontgonnen werden. De weinige boerderijen in De Mortelen liggen op plaatsen waar in ieder geval in 1850, en waarschijnlijk veel eerder, al bebouwing was. Ook de wegen in het gebied hebben al een dergelijke ouderdom. De scheidingen tussen de gemene gronden van de verschillende herdgangen werd nog in de 17e eeuw aangegeven met schei-eiken. In het oude cultuurlandschap hadden en hebben de percelen een onregelmatige vorm, terwijl oude beplantingen ook tegenwoordig nog terug te vinden zijn in het landschap.

Er wordt op verschillende tijden gestart en wel:
De 7 km  en 12 km.  Van 9.00 uur tot 13.00 uur.
De 20 km van  8.00 uur tot 12.00 uur.
De 30 km  van 8.00 uur tot 10.00 uur.
Het startadres is Groote Beemd 4   Boxtel
Het inschrijfgeld bedraagt  2,00 euro voor leden van de KWBN. En 3,00 euro voor niet leden.
Verdere inlichtingen op  www.dekeistampers.nl  of telefoon nummer  06-16211703.
Dit jaar vieren wij ons 40-jarig jubileum en we hopen dan ook op een grote opkomst bij onze wandelingen.

Meer Wandelsport nieuws >>>>


26-01-2018
 
 
Wandel mee met de keistampers.
 
 
 
 

Blijf op de hoogte van sport & nieuws en volg www.boxteldigitaal .nl op instagram, twitter of like ons via facebook 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)